Om föreningen

Uppsala Tolkiensällskap är Sveriges största Tolkiensällskap, grundat 1973. Föreningens syfte är att levandegöra Tolkiens Midgård i vår egen tid, och våra medlemmar strävar alltid efter att få uppleva eller skapa sagans verklighet. Även om våra aktiviteter tar sitt avstamp i trilogin om Härskarringen är vi dock inte en litterär förening i vanlig mening.

Uppsala Tolkiensällskap är en hemlig förening. Våra sammankomster, aktiviteter och medlemmar är privata. Inträde i föreningen kan endast ske efter rekommendation från medlem. Se även sidan om Medlemskap.

Det som ändå kan sägas om sällskapet är att vi samlas vart år ett antal gånger i Midgårds slott, värdshus eller vildmarker, ibland för att kämpa mot ondskan och ibland bara för att ha roligt tillsammans. Som medlem får man uppleva spänning, gamman, fantastiska platser, uppträdanden, gemenskap och matglädje! Man ikläder sig under sammankomsterna rollen och utseendet hos en person från Tolkiens Midgård.

Sällskapet har mellan 150 och 200 aktiva medlemmar i alla åldrar från 18 och uppåt. De bidrar alla med sina unika, fantastiska talanger för att göra Uppsala Tolkiensällskap till det främsta av sällskap!

Bland landets andra Tolkiensällskap är vi mest kända under namnet Midgårds Fylking. Ända sedan de båda föreningarnas grundande i tidigt 70-tal har Uppsala Tolkiensällskap haft en vänskaplig relation med Stockholms Tolkiensällskap, Forodrim. Överenskommelser mellan de båda sällskapen tillåter våra medlemmar att tidvis besöka varandras banketter och evenemang. Dessa sträcker sig också till Forodrims avknoppningar Angmar (Malmös Tolkiensällskap) och Mithlond (Göteborgs Tolkiensällskap). Mellan sällskapen råder en vänskaplig rivalitet som tar sig uttryck i en vilja att överträffa varandra, inte minst på deras jubileumsfester.

Detta är Uppsala Tolkiensällskaps officiella hemsida. Den är menad att ge en bild av föreningen för utomstående och nyfikna och vara en kontaktpunkt för intresserade.