Uppsala Tolkiensällskap är en invalsförening. Med det menas att man normalt måste bli rekommenderad av en annan medlem för att bli påtänkt för medlemskap. Men alla regler har sina undantag, och så även denna.

Om du vill rekommendera dig själv för medlemskap kan du skicka ett brev till [email protected] där du berättar lite om dig själv, om dina intressen och egenskaper, varför du vill bli medlem och om ditt förhållande till Tolkien. Givetvis ska du även meddela din kontaktinformation.

Om föreningen har möjlighet att ta in ytterligare medlemmar kommer vi att kontakta dig. Vi har en invalskö som normalt är mellan ett och två år lång. Om du är under 25 kan det i vissa fall gå något snabbare. Vi har en strikt 18-årsgräns för medlemskap. Kom också ihåg att eventuellt inval föregås av ett kunskapsprov, och att man för den skull bör vara väl förtrogen med Tolkiens böcker.